Gesprekstherapie

Ilse Vandervelden

Info & afspraak:

0474 23 40 23
ilsevdvd@yahoo.com

Vanuit een integratief denkkader richt ik mij in de praktijk op de diagnostiek, behandeling en opvolging van voornamelijk emotionele stoornissen en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Autismespectrumstoornissen, ADHD, (faal-)angst, eetstoornissen, depressie, rouwverwerking, psychosomatische klachten, psychose,… zijn een greep uit de problemen/klachten die kunnen worden aangemeld.
Na een eerste intakegesprek wordt in overleg met de ouders of aanmelder nagegaan welk hulpaanbod aangewezen is. Dit kan meerdere vormen aannemen waaronder handelingsgericht psychodiagnostisch onderzoek, individuele begeleiding of ouderbegeleiding/-therapie, psycho-educatie, opvoedingsondersteuning of deelname aan een groepstherapeutisch aanbod. 

De behandeling wordt steeds toegespitst op de individuele noden van de zorgvrager. Voor sommige kinderen/jongeren kunnen therapeutische gesprekken volstaan; anderen zijn meer gebaat met een speltherapeutische (werken met klei, tekeningen, spelmateriaal, …) of sterk gestructureerde aanpak (aan de hand van een werkboek, concrete opdrachten, …)

Een nauwe samenwerking met ouders, school en eventueel andere betrokken hulpverleners maakt deel uit van de behandeling bij de jongere kinderen. Indien aangewezen kan aanvullend een klas- of thuisobservatie gepland worden. Een begeleiding kan uitzonderlijk ook aan huis plaatsvinden.