Wholebody focussen

Saren Swinnen

Saren Swinnen 

0486 48 64 94

 

Focussen is een wijze van luisteren waarbij je een milde houding aanneemt tegenover dat wat lijflijk merkbaar is maar nog geen woorden heeft. Door daar aandacht aan te geven spreek je een innerlijke bron van wijsheid aan die beweging mogelijk maakt. 

Bij wholebody focussen nodig je ook het lijfelijke bewegen uit en is dit evenwaardig aan beelden of gevoelens.

Wholebody focussen is jouw woorden vanuit je lichaam en beweging zoeken. 

Focussen is ontstaan door Gendlin. Hij deed onderzoek naar therapie die effect had en vond dat werkzame therapie steeds de beleving ook aansprak naast het denken. Focussen is een methode om doelgericht de beleving aan te spreken. 

Het is als “bevrijdingsbeweging” ontstaan. Zonder expliciete link met een religieus of therapeutisch kader kan iedereen deze manier van zijn en doen leren en kan iedereen iemand daarin begeleiden.

 

 

Focussen kan een onderdeel zijn van therapie die je bij mij volgt.

Je kan individueel leren focussen of in groep. Het voordeel van in groep te leren focussen is dat je meteen ervaart hoe het is om iemand te begeleiden in het focussen en helemaal de kracht leert kennen van het gelijkwaardige van focus partners.

In groep heb je vier levels van telkens 10 uur. 

Heb je al levels van focussen gevolgd www. Focussenvlaanderen.be

dan bekijken we samen of je in een hogere level kan instappen.

 

Waarom eigenlijk zou een mens leren focussen?

Omdat onderzoek aantoont dat op plaatsen waar er gefocust wordt er minder agressie is en mensen beter met mekaar communiceren. Omdat je soms ineens geweldig creatieve ideeën krijgt waar je met je dagelijkse brein niet achter zou komen. Omdat je meer vrede, rust  en plezier vindt in jezelf en samen met de anderen rond jou. Omdat het goedkoper is dan naar een therapeut gaan. Omdat het gelijkwaardig is dat je geeft en ontvangt als je met je maatje focust. Het krachtige is ook dat er expliciet aandacht is voor een innerlijk weten en dat er gekozen wordt om daar ruimte voor te scheppen en ook de vrijheid te nemen om het niet te weten, pauze te nemen,…. Wat wel ingaat tegen ons maatschappelijk leven. Een gemeenschap van mensen die focussen geeft ook verbinding met anderen die dit ook belangrijk vinden en kiezen om die ruimte samen te vrijwaren.