Onze therapeuten.

In principe kan je met elke hulpvraag bij elke therapeut terecht. Het is de therapeut zelf die een inschatting zal maken of hij/zij je met je vraag verder kan helpen, of hij/zij zal je doorverwijzen naar een andere therapeut of hulpverlener binnen of buiten de praktijk.
                                                                                 GDPR disclaimer